Biuro Turystyczne
Happy Tour, Bielsko-Biała
 

Siedziba i Biuro Obsługi Klienta:

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Piekarska 50
Tel/Fax. 33 814 66 66

Realizacji praw osób, których dane dotyczą, wskazanych w art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

 

- Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

- Prawo dostępu do danych osobowych

- Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- Żądanie sprostowania uzupełnienia danych RODO

- Żądanie sprzeciwu przetwarzania danych

- Żądanie usunięcia danych osobowych

- Klauzula dla pensjonariuszy turnusów rehabilitacyjnych